Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

Stroje Rusinów Szlachtowskich, mające niegdyś najwięcej podobieństw do stroju Rusnaków Spiskich, po zamknięciu granicy w Karpatach po I wojnie światow...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Język łemkowski, dialekt łemkowski, język rusiński, mówienie po rusnacku – to określenia nazywające mowę Łemków. Pierwsze 3 z nich to określenia oficj...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Cztery zamieszkałe (do 1947 r.) przez ludność rusińską wsie wchodzące w skład Rusi Szlachtowskiej reprezentowały charakterystyczne dla góralszczyzny ...