Tradycyjna kultura ludowa

Medycyna ludowa

W dawnych czasach, kiedy ludność żyjąca na terenie Lachów Szczyrzyckich nie mogła swobodnie korzystać z profesjonalnej pomocy medycznej, starano sobie...

Strój i ubiór codzienny

Strój Lachów Szczyrzyckich, który w swej najstrojniejszej formie rozwinął w ostatnim kwartale XIX wieku (od lat 70.), wcześniej był dość archaicznym w...

Tańce

TAŃCE REGIONALNE . Ogólnie stosowane, aczkolwiek nieścisłe, określenie tradycyjnego repertuaru tańców lud., znanych w różnych częściach kraju zw. reg...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Gwara Lachów Szczyrzyckich sytuuje się na terenie limanowskiej wyspy małopolskich gwar jednonosówkowych (pozostałe wyspy to wyspa oświęcimska oraz wys...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Wsie Lachów Szczyrzyckich zabudową przypominały południowe regiony Krakowiaków. Zabudowania wiejskie były rozproszone i znajdowały się najczęściej w c...