Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

„Strój krakowski” uchodzi za jeden z najbardziej popularnych i rozpoznawanych polskich strojów ludowych. Funkcjonujący od przeszło wieku jako strój na...

Obrzędy rodzinne i Zwyczaje doroczne

Dla naszych przodków obrzędy rodzinne były czymś niezwykłym, czymś bardzo ważnym, wyznaczały najważniejsze momenty w życiu człowieka od jego narodzin ...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Zasięg geograficzny Krakowiaków wschodnich: Gwary omawianego regionu określa się w dialektologii mianem gwar pogranicza Małopolski środkowej (od ...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Jednym z najciekawszych architektonicznie regionów budowlanych Małopolski był bez wątpienia region budownictwa krakowskiego, obejmujący znaczną, półno...

Rzemiosło

Rzemiosło ludowe było silnie zakorzenione w miejscowościach naszego regionu, zawsze odgrywało ważną rolę w życiu codziennym mieszkańców, bez niego tru...

Plastyka obrzędowa

Plastyka obrzędowa, czyli twórczość plastyczna związana z obrzędowością odgrywa ważną rolę w życiu ludu, rozwijając jego wrażliwość estetyczną i wzbog...

Pożywienie, kuchnia

Seweryn Udziela (1857-1937) pierwszy dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie w publikacji Krakowiacy (1924) na temat pożywienia napisał: „Nawet naj...