Tradycyjna kultura ludowa

Obrzędy i Zwyczaje

„Zwyczaj” jako kategoria podstawowa posiada najszerszy zakres pojęciowy i obejmuje także pojęcie „obrzęd” z tym, że operowanie kategorią „obrzęd” jes...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Gwara żywiecka sąsiaduje od zachodu z dialektem śląskim, od wschodu z gwarą orawską i babiogórską. Gwara południowożywiecka należy do górskiego pasa g...

Pożywienie, kuchnia

Sposób odżywiania górali żywieckich był uzależniony od gospodarki rolno-hodowlanej i pasterstwa wysokogórskiego. Na początku XX wieku gospodarstwa gór...