Tradycyjna kultura ludowa

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Wyznaczenie zasięgu gwary podhalańskiej nie jest rzeczą prostą, a to z tej racji, że niejednoznaczne są granice samego Podhala. Argumenty historyczne ...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Kształty wsi, budulec i techniki budowlane, zagroda wiejska, mała architektura, dom mieszkalny, wnętrza mieszkalne i gospodarcze ...

Gospodarka wiejska na Podhalu

Pasterstwo to jedna z najstarszych i najważniejszych form gospodarki górali podhalańskich, dla której miejscem eksploatacji od wieków były Tatry. Przy...

Rzemiosło

Podhale w powszechnej świadomości to region słynący z najwyższej próby wytworów ludowego rzemiosła. Stworzona w końcu XIX w. ”legenda Tatr” opisywała ...

Plastyka ludowa

Pojęciem plastyki na Podhalu należy objąć nie tylko sztuki plastyczne sensu stricto, jak malarstwo i rzeźba, ale także bardzo rozwinięte zdobnictwo, w...

Pożywienie, kuchnia

Tradycyjne pożywienie górali podhalańskich opierało się na płodach rolnych i hodowlanych wyprodukowanych w ramach własnego gospodarstwa. Podstawą poży...

Medycyna ludowa

Lecznictwo, oprócz rolnictwa, jest prawdopodobnie tym obszarem kultury ludowej w którym najsilniej odbija się więź człowieka ze środowiskiem przyrodni...