Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

Odświętny strój Górali Nadpopradzkich, wywodzący się ze wspólnego pnia dawnych strojów karpackich, miał wiele powiązań z Łemkowszczyzną nadpopradzką,...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Zasięg gwary górali nadpopradzkiej pokrywa się ze stosownym obszarem wyznaczanym w opisach etnograficznych. Główne miejscowości tego regionu to: Piwni...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Tradycyjne budownictwo w regionie Górali Nadpopradzkich ...