Tradycyjna kultura ludowa

Strój i ubiór codzienny

Wyznaczenie obszaru zamieszkanego przez Kliszczaków, zwanych również Góralami Myślenickimi[1] jest trudne, gdyż zasięgi grupy przedstawiane przez różn...

Obrzędy i Zwyczaje

„Zwyczaj” jako kategoria podstawowa posiada najszerszy zakres pojęciowy i obejmuje także pojęcie „obrzęd” z tym, że operowanie kategorią „obrzęd” jest...

Gwara, ciekawostki gwarowe w regionach

Zasięg gwary zagórzańskiej pokrywa się zasięgiem regionu opisywanym w etnografii. Główne miejscowości na tym terenie to: Mszana Dolna, Mszana Górna, K...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

Krajobraz osadniczy ziem zamieszkiwanych przez Kliszczaków jest wynikiem wzmożonych procesów osadniczych, które objęły te tereny w wieku XIV ...

Pożywienie, kuchnia

Kuchnia tradycyjna, tradycyjne przysmaki regionalne ...

Wierzenia, gusła, zabobony

Ludowe wyobrażenia dotyczące istnienia sił nadprzyrodzonych, funkcjonujące w przeszłości wśród Górali Kliszczackich, były podobne do tych odnotowywany...