Tradycyjna kultura ludowa

Obrzędy i Zwyczaje Doroczne

Zwyczaj jako podstawowa kategoria posiada najszerszy zakres pojęciowy i obejmuje także pojęcie obrzęd z tym, że operowanie kategorią obrzęd jest tym b...

Obrzędy i Zwyczaje Rodzinne

W tradycyjnej rodzinie chłopskiej - dzięki przychylności nieba – każdy potomek, szczególnie chłopiec, był pożądany jako gwarant ciągłości rodu, kolejn...

Gwara Górali Babiogórców

Zasięg geograficzny. Gwara Górali Babiogórców występuje na terenie suskiej wyspy małopolskich gwar jednonosówkowych (pozostałe wyspy to wyspa oświęcim...

Budownictwo i mieszkanie wiejskie

O odrębnościach budownictwa Babiogórców zadecydowała przeszłość osadnicza i historyczna zajmowanych przez nich ziem....

Pożywienie, kuchnia

Kuchnia tradycyjna, tradycyjne przysmaki regionalne ...