V. Działalność naukowa, animacja i upowszechnianie

Henryk KUŚ

Rok przyznania nagrody: 2017 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Michalina, Jadwiga i Zbigniew ĆWIŻEWICZOWIE

Rok przyznania nagrody: 1974 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Prof. dr Roman REINFUSS

Rok przyznania nagrody: 1975 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Zofia i Stanisław CHRZĄSTOWSCY

Rok przyznania nagrody: 1976 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Ks. Edward NITKA

Rok przyznania nagrody: 1978 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Zofia ŻYTKOWICZ

Rok przyznania nagrody: 1979 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Zdzisław SZEWCZYK

Rok przyznania nagrody: 1981 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Jan PLUCIŃSKI

Rok przyznania nagrody: 1981 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Barbara PESZAT-KRÓLIKOWSKA

Rok przyznania nagrody: 1983 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Helena ŚREDNIAWA

Rok przyznania nagrody: 1984 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Aleksandra SZURMIAK-BOGUCKA

Rok przyznania nagrody: 1985 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Janina KALICIŃSKA

Rok przyznania nagrody: 1992 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Prof. Ewa FRYŚ-PIETRASZKOWA

Rok przyznania nagrody: 1997 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Janina GLANOWSKA

Rok przyznania nagrody: 1999 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Michalina WOJTAS

Rok przyznania nagrody: 2001 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Krystyna KWAŚNIEWICZ

Rok przyznania nagrody: 2006 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Bronisław KUREK

Rok przyznania nagrody: 2007 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Benedykt KAFEL

Rok przyznania nagrody: 2008 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Maria WANICZEK

Rok przyznania nagrody: 2008 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Dr Urszula JANICKA-KRZYWDA

Rok przyznania nagrody: 2013 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...

Anatol KOCYŁOWSKI

Rok przyznania nagrody: 2014 Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej Dziedzi...