Tom 1. Pieśni ludu polskiego
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss. LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.

Tom 2. Sandomierskie
Sandomierskie. Dzieła wszystkie, t. 2. Wrocław-Poznań 1962. Ss. 286, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1865.

Tom 3. Kujawy cz. I
Kujawy, cz. I. Dzieła wszystkie, t.3. Wrocław-Poznań 1962. Ss.350, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.

Tom 4. Kujawy cz. II
Kujawy, cz. II. Dzieła wszystkie, t.4. Wrocław-Poznań 1962. Ss.320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.

Tom 5. Krakowskie cz. I
Krakowskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 5. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VIII, 380, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1871.

Tom 6. Krakowskie cz. II
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss. VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.

Tom 7. Krakowskie cz. III
Krakowskie, cz.III. Dzieła wszystkie, t.7. Wrocław-Poznań 1962. Ss. XVIII, 350, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1874.

Tom 8. Krakowskie cz. IV
Krakowskie, cz.IV. Dzieła wszystkie, t.8. Wrocław-Poznań 1962. Ss. XIV, 368, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1875.

Tom 9. W. Ks. Poznańskie cz. I
W.Ks. Poznańskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t.9. Wrocław-Poznań 1963. Ss. IV, 320, 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1875.

Tom 10. W. Ks. Poznańskie cz. II
W.Ks. Poznańskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.10. Wrocław-Poznań 1963. Ss. II, 388. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1876.

Tom 11. W. Ks. Poznańskie cz. III
W.Ks. Poznańskie, cz. III. Dzieła wszystkie, t.11. Wrocław-Poznań 1963. Ss. XII, 148, 1 tablica. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1877.

Tom 12. W. Ks. Poznańskie cz. IV
W.Ks. Poznańskie, cz. IV. Dzieła wszystkie, t.12, Wrocław-Poznań 1963. Ss. VIII, 334. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1879.

Tom 13. W. Ks. Poznańskie cz. V
W.Ks. Poznańskie, cz. V. Dzieła wszystkie, t.13. Wrocław-Poznań 1963. Ss. XVI, 210. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1880.

Tom 14. W. Ks. Poznańskie cz. VI
W.Ks. Poznańskie, cz. VI. Dzieła wszystkie, t.14. Wrocław-Poznań 1962. Ss. IX, 392. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1881.

Tom 15. W. Ks. Poznańskie cz. VII
W.Ks. Poznańskie, cz. VII. Dzieła wszystkie, t.15. Wrocław-Poznań 1962. Ss. X, 324. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1882.

Tom 16. Lubelskie, cz. I
Lubelskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 16. Wrocław - Poznań 1962. Ss. IV, 330, tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1883.

Tom 17. Lubelskie, cz. II
Lubelskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 17. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VI, 244, tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1884.

Tom 18. Kieleckie, cz. I
Kieleckie, cz.I. Dzieła wszystkie, t.18. Wrocław-Poznań 1963. Ss. II, 244. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1885.

Tom 19. Kieleckie, cz. II
Kieleckie, cz.II. Dzieła wszystkie, t.19. Wrocław-Poznań 1963. Ss. IV, 266. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1886.

Tom 20. Radomskie, cz. I
Radomskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 20. Wrocław - Poznań 1964. Ss. VIII, 312. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1887.

Tom 21. Radomskie, cz. II
Radomskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 21. Wrocław - Poznań 1964. Ss. VI, 244. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Tom 22. Łęczyckie
Łęczyckie. Dzieła wszystkie, t. 22. Wrocław-Poznań 1964. Ss. VIII, 280. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1889.

Tom 23. Kaliskie, cz. I
Kaliskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 23. Wrocław-Poznań 1964. Ss. VI, 272, 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Tom 24. Mazowsze, cz. I
Mazowsze, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 24. Wrocław-Poznań 1963. Ss.XII, 356, 3 tablice kolor. Reedycja fooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1885.

Tom 25. Mazowsze, cz. II
Mazowsze, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 25. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 304, 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1886.

Tom 26. Mazowsze, cz. III
Mazowsze, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 26. Wrocław-Poznań 1963. Ss. XIV, 372, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1887.

Tom 27. Mazowsze, cz. IV
Mazowsze, cz. IV. Dzieła wszystkie, t. 27. Wrocław-Poznań 1964. Ss. XII, 400, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Tom 28. Mazowsze, cz. V
Mazowsze, cz. V. Dzieła wszystkie, t. 28. Wrocław-Poznań 1964. Ss. X, 380, ilustr., 1 tablica kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Tom 29. Pokucie, cz. I
Pokucie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 29. Wrocław-Poznań 1962. Ss. XIV, 360, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1882.

Tom 30. Pokucie, cz. II
Pokucie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 30. Wrocław-Poznań 1963. Ss. X, 300. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1883.

Tom 31. Pokucie, cz. III
Pokucie, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 31. Wrocław-Poznań 1963. Ss. XII, 344, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1888.

Tom 32. Pokucie, cz. IV
Pokucie, cz. IV. Dzieła wszystkie, t. 32. Wrocław-Poznań 1962. Ss. XII, 328. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1889.

Tom 33. Chełmskie, cz. I
Chełmskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 33. Wrocław-Poznań 1964. Ss. XII, 372, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1890.

Tom 34. Chełmskie, cz. II
Chełmskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 34. Z materiałów pośmiertnych wydał I. Kopernicki, Wrocław-Poznań 1964. Ss. X, 268, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1891.

Tom 35. Przemyskie
Przemyskie. Dzieła wszystkie, t. 35. Z pośmiertnych materiałów wydał I. Kopernicki. Przedmowa I. Kopernickiego. Wrocław-Poznań 1964. Ss. XX, 244, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1891.

Tom 36. Wołyń
Wołyń. Obrzędy, melodie, pieśni. Dzieła wszystkie, t. 36. Z brulionów pośmiertnych przy współudziale S. Fiszera i F. Szopskiego wydał J. Tretiak. Wrocław-Poznań 1964. Ss. XII, 452. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1907.

Tom 37-38. Miscellanea, cz. I-II
Miscellanea, cz. I-II. Dzieła wszystkie, t. 37-38. W przygotowaniu do druku.

Tom 39. Pomorze
Pomorze. Dzieła wszystkie, t. 39. Z rękopisów opracowali J. Kądziołka i D. Pawlakowa, red. tekstów gwarowych M. Gruchmanowa i Z. Zagórski. Red. J. Burszta. Wrocław-Poznań 1965. Ss. XLII, 570, ilustr. Wstęp: J. Burszta Spuścizna rękopiśmienna Oskara Kolberga i jej opracowanie.

Tom 40. Mazury Pruskie
Mazury Pruskie. Dzieła wszystkie, t. 40. Z rękopisów opracowali W. Ogrodziński i D. Pawlak. Red. D. Pawlak. Wrocław-Poznań 1966. Ss. XLVIII, 678, ilustr.

Tom 41. Mazowsze, cz. VI
Mazowsze,  cz. VI. Dzieła wszystkie, t. 41. Z rękopisów opracowali A. Pawlak, M. Tarko i T. Zdancewicz. Wstęp J. Burszta. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1969. Ss. LXVIII, 584, ilustr.

Tom 42. Mazowsze, cz. VII
Mazowsze,  cz. VI. Dzieła wszystkie, t. 41. Z rękopisów opracowali A. Pawlak, M. Tarko i T. Zdancewicz. Wstęp J. Burszta. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1969. Ss. LXVIII, 584, ilustr.

Tom 43. Śląsk
Mazowsze, cz. VII. Dzieła wszystkie, t. 42. Z rękopisów opracowali A. Pawlak, M. Tarko i T. Zdancewicz. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1970. Ss. 864, ilustr.

Tom 44. Góry i Podgórze, cz. I
Góry i Podgórze, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 44. Z rękopisów opracowali Z. Jasiewicz i D. Pawlak. Red. E. Miller. Wrocław-Poznań 1968. Ss. XL, 436, ilustr.

Tom 45. Góry i Podgórze, cz. II
Góry i Podgórze, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 45. Z rękopisów opracowali Z. Jasiewicz i D. Pawlak. Red. E. Miller. Wrocław-Poznań 1968. Ss. 654, ilustr.

Tom 46. Kaliskie i Sieradzkie
Kaliskie i Sieradzkie. Dzieła wszystkie, t. 46. Z rękopisów opracowali J. Lisakowski i W. Sobisiak. Red. D. Pawlak i A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1967. Ss. XIX, 588, ilustr.

Tom 47. Podole
Podole. Dzieła wszystkie, t. 47. Z rękopisów i druków zebrała i opracowała Danuta Pawlakowa. Poznań 1994. Ss. XL, 230, ilustr.

Tom 48. Tarnowskie-Rzeszowskie
Tarnowskie-Rzeszowskie. Dzieła wszystkie, t.48. Z rękopisów opracowali J. Burszta i B. Linette. Red. J. Burszta. Wrocław-Poznań 1967. Ss. XXVII, 364, ilustr., 1 tablica kolor.

Tom 49. Sanockie-Krośnieńskie, cz. I
Sanockie-Krośnieńskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 49. Z rękopisów opracowali B. Linette i T. Skulina. Wstęp A. Kwilecki. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1974. Ss. LX, 552, ilustr., 2 tablice kolor.

Tom 50. Sanockie-Krośnieńskie, cz. II
Sanockie-Krośnieńskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 49. Z rękopisów opracowali B. Linette i T. Skulina. Wstęp A. Kwilecki. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1974. Ss. LX, 552, ilustr., 2 tablice kolor.

Tom 51. Sanockie-Krośnieńskie, cz. III
Sanockie-Krośnieńskie, cz. III. Dzieła wszystkie, t. 51. Z rękopisów opracował T. Skulina. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1973. Ss. 488, ilustr. 1 tablica kolor.

Tom 52. Białoruś-Polesie
Białoruś-Polesie. Dzieła wszystkie, t. 52. Z rękopisów opracowali S. Kasperczak i A. Pawlak. Wstęp M. Olechnowicz. Red. A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1968. Ss. XLIV, 572, ilustr.

Tom 53. Litwa
Litwa. Dzieła wszystkie, t. 53. Z rękopisów opracowali Cz. Kudzinowski i D. Pawlak. Wstęp W. Armon. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1966. Ss. XXVI, 564, ilustr.

Tom 54. Ruś Karpacka, cz. I
Ruś Karpacka, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 54. Z rękopisów opracowali A. Demartin, B. Linette i M. Tarko. Wstęp O. Gajkowa, rec. i konsultant W. Kuraszkiewicz. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1970. Ss. LXXIV, 340, ilustr. 1 tablica kolor.

Tom 55. Ruś Karpacka, cz. II
Ruś Karpacka, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 55. Z rękopisów opracowali A. Demartin, B. Linette i M. Tarko. Rec. i konsultant W. Kuraszkiewicz. Red. M. Tarko, Wrocław-Poznań 1971. Ss.568, ilustr.

Tom 56. Ruś Czerwona, cz. I
Ruś Czerwona, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 56. Z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko. Wstęp O. Gajkowa. Red. M. Tarko. Wrocław-Poznań 1976. Ss. LXXXI, 445, ilustr.

Tom 57. Ruś Czerwona, cz. II
Ruś Czerwona, cz. II, z.1-2. Dzieła wszystkie, t. 57/1-57/2. Z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko. Red. M. Tarko. T.57/1 Wrocław-Poznań 1978, t.57/2 Wrocław-Poznań 1979. Ss.1436, ilustr.

Tom 58. Materiały do etnografii Słowian wschodnich
Materiały do etnografii Słowian wschodnich. Dzieła wszystkie, t. 58. W opracowaniu.

Tom 59. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce.
Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. I Łużyce. Dzieła wszystkie, t. 59 cz. I. Z rękopisów opracowali B. Linette i A. Skrukwa, konsultacje językowe F. Michałk. Wrocław-Poznań 1985. Ss. LII, 347, ilustr.

Tom 59/II. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. II Czechy, Słowacja
Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych.Cz. II Czechy, Słowacja. Dzieła wszystkie, t. 59/2. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała oraz opatrzyła wstępem E. Millerowa. Opracowanie filologiczne pieśni A. Gawarecka, opracowanie muzykologiczne D. Pawlakowa. Poznań 2001. Ss. LXXIII, 158, ilustr.

Tom 59/III. Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. III Słowiańszczyzna południowa
Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych. Cz. III Słowiańszczyzna południowa. Dzieła wszystkie, t. 59/3. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała E. Millerowa. Opracowanie filologiczne pieśni przysłów M. Jakóbiec-Semkowowa, opracowanie muzykologiczne D. Pawlakowa. Poznań 2001. Ss. CIV, 326, ilustr.

Tom 60. Przysłowia
Przysłowia. Dzieła wszystkie, t. 60. Z rękopisów opracował i zredagował S. Świrko. Wrocław-Poznań 1967. Ss. LX, 628 ilustr.

Tom 61. Pisma muzyczne, cz. I.
Pisma muzyczne, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 61. Z rękopisów i źródeł drukowanych wydał i wstępem opatrzył M. Tomaszewski. Przypisy D. Pawlak, M. Tomaszewski. Współpraca edytorska i redakcyjna E. Miller, D. Pawlak, Wrocław-Poznań 1975. Ss. LIX, 404, ilustr.

Tom 62. Pisma muzyczne, cz. II.
Pisma muzyczne, cz. II. Dzieła wszystkie, t. 62. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrał M. Tomaszewski. Tekst i przypisy opracowała D. Pawlak. Red. E. Miller, D. Pawlak. Wrocław-Poznań 1981. Ss. 809, ilustr.

Tom 63. Studia, rozprawy i artykuły
Studia, rozprawy i artykuły. Dzieła wszystkie, t. 63. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych opracowały E. Miller i A. Skrukwa. Wstęp J. Burszta, M. Gruchmanowa, A. Posern-Zieliński. Red. E. Miller i A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1971. Ss. XLVIII, 672, ilustr.

Tom 64. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876)
Korespondencja Oskara Kolberga, cz. I (1837-1876). Dzieła wszystkie, t. 64. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak. Wrocław-Poznań 1965. Ss. XL, 696, ilustr. tablica genealogiczna.

Tom 65. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882)
Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882). Dzieła wszystkie, t. 65. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1966. Ss.740, ilustr.

Tom 66. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890)
Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890). Dzieła wszystkie, t. 66. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1969. Ss. VI, 896, ilustr.

Tom 67. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym, cz. I-II
Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym, cz. I-II. Dzieła wszystkie, t. 67. Z druków i rękopisów opracował A. Pawlak. Red. D. Pawlakowa. Wrocław-Poznań. Cz. I 1986. Ss. XVIII, 702, ilustr. Cz. II 1989. Ss. 335, ilustr.

Tom 68. Kompozycje wokalno-instrumentalne
Kompozycje wokalno-instrumentalne. Dzieła wszystkie, t. 68. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała D. Idaszak. Red. H. Pawlak. Poznań 1990. XL, Ss. 680, ilustr.

Tom 69. Kompozycje fortepianowe
Kompozycje fortepianowe. Dzieła wszystkie, t. 69. Z druków i rękopisów opracowała Danuta Idaszak. Red. Danuta Pawlak. Poznań 1995. Ss. XXX, 732, ilustr.

Tom 70. Pieśni ludu polskiego. Suplement do t. I
Pieśni ludu polskiego. Suplement do t. 1. Dzieła Wszystkie, t. 70. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa. Opracowanie muzykologiczne Maciej Prochaska. Poznań 2003. Ss. LXII, 206, ilustr.

Tom 71. Sandomierskie
Sandomierskie. Suplement do t. 2 Dzieła Wszystkie. t. 71. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały, opracowały i opatrzyły wstępem E. Antyborzec i A. Sawicka. Poznań 2001. Ss. XXXIV, 222, ilustr.

Tom 72/I. Kujawy. Suplement do t. 3 i 4, cz. I
Kujawy. Suplement do t. 3 i 4, cz. I, Dzieła wszystkie t. 72/I. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały i opracowały Danuta Pawlak i Agata Skrukwa. Poznań 2009. Ss. XXIV, 472, ilustr.

Tom 73/I, 73/II, 73/III. Krakowskie. Suplement do t. 5-8
Krakowskie. Suplement do t. 5-8 Dzieła wszystkie t. 73/I-III. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrały i opracowały Elżbieta Millerowa, Danuta Pawlakowa i Agata Skrukwa. Poznań 2005. Ss. CXV, 521 + 542 + 585, ilustr.

Tom 74. Wielkie Księstwo Poznańskie. Suplement do t. 9-15
Wielkie Księstwo Poznańskie. Suplement do t. 9-15

Tom 75. Lubelskie. Suplement do t. 16-17
Lubelskie. Suplement do t. 16-17. Dzieła Wszystkie t. 75. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrali i opracowali B. Linette i A. Skrukwa. Poznań 1998. Ss. XLVIII, 368, ilustr.

Tom 76. Kieleckie. Suplement do t. 18-19
Kieleckie. Suplement do tomów 18-19. Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga, t. 76. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały i opracowały Ewa Antyborzec i Hanna Pawlak. Poznań 2011. Ss. XXX, 694, ilustr., mapa.

Tom 77/I, 77/II. Radomskie. Suplement do t. 20 i 21
Radomskie. Suplement do t. 20 i 21 Dzieła Wszystkie, t. 77/I. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrały i opracowały Ewa Antyborzec i Aleksandra Sawicka. Poznań 2005. Ss. 392, il. 4. Tom 77/II Poznań 2006. Ss. 496, il. 4.

Tom 78. Łęczyckie. Suplement do t. 22
Tom 78. Łęczyckie. Suplement do t. 22; Tom niewydany - w trakcie edycji.

Tom 79. Kaliskie. Suplement do t.23
Tom 79. Kaliskie. Suplement do t. 23; Tom niewydany - w trakcie edycji.

Tom 80. Mazowsze. Suplement do t. 24-28
Tom 80. Mazowsze. Suplement do t. 24-28; Tom niewydany - w trakcie edycji.

Tom 81. Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK
Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK. Dzieła wszystkie t. 81. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa, opracowanie muzykologiczne Anna Kustra. Poznań 2008. Ss. LXII i 378, il. 4.

Tom 82. Chełmskie. Suplement do t. 33-34 DWOK
Chełmskie. Suplement do t. 33-34 DWOK. Dzieła wszystkie t. 82. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Opracowanie muzykologiczne Bogusław Linette. Poznań 2004. Ss. LXXXVI + 410, ilustr.

Tom 83/I, 83/II. Przemyskie. Suplement do tomu 35 DWOK
Tom 83/I, 83/II. Przemyskie. Suplement do tomu 35 DWOK. Dzieła wszystkie Oskara Kolberga t. 83/I. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Elżbieta Millerowa. Opracowanie muzykologiczne Maciej Prochaska. Poznań 2011. Ss. C, 440 + 552, ilustr.

Tom 84. Wołyń. Suplement do t. 36
Wołyń. Suplement do t. 36, Dzieła Wszystkie, t. 84. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa. Opracowanie muzykologiczne Anna Ruda. Poznań 2002. Ss. LIV, 506, ilustr.

Tom 85. Biografia Oskara Kolberga
Biografia Oskara Kolberga. Dzieła wszystkie, t. 85. W przygotowaniu do druku.

Tom 86. Indeksy
Indeksy. Dzieła wszystkie, t. 86 i następne. W opracowaniu.