Nagroda ustanowiona została w 1974 r. na Mazowszu płockim, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. W kolejnych latach (1986-2001) była realizowana przez Mazowieckie Towarzystwo Kultury w Warszawie. Od 2002 r. jej organizację prowadzi Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu przy udziale: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Narodowego Centrum Kultury. Ministerstwo od początku sprawuje patronat i jest głównym fundatorem przyznawanych wyróżnień. Organizację konkursu, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawuje obecnie Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Honoruje się nią artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę. Nagradza również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy, wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.
 
W wyniku długoletnich doświadczeń programowo-organizacyjnych utrwalił się podział na sześć kategorii nagród:

  • I kategorię tworzą twórcy ludowi reprezentujący następujące dziedziny sztuki ludowej i artystycznego rzemiosła: rzeźba, malarstwo,/w tym malarstwo na szkle/, tkactwo, hafciarstwo i koronkarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, artystyczne kowalstwo i metaloplastyka, stolarstwo i snycerstwo, zabawkarstwo oraz zdobnictwo obrzędowe: wycinanki, palmy, pisanki, pająki, szopki, kwiaty bibułkowe, pieczywo obrzędowe itp. W tej kategorii znajdują się również instrumentaliści, tancerze, śpiewacy i wykonawcy instrumentów muzycznych.
  • w II kategorii honorowani są twórcy reprezentujący literaturę ludową, pisarze i poeci ludowi.
  • w III kategorii przyznawane są nagrody kapelom ludowym.
  • IV kategorię tworzą zespoły folklorystyczne.
  • w V kategorii przyznawane są nagrody działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom ludowej twórczości oraz badaczom –regionalistom i uczonym, których działalność naukowa dotyczy polskiej kultury, sztuki ludowej i folkloru.
  • w VI kategorii przyznawane są nagrody/dyplomy honorowe/ instytucjom i muzeom szczególnie zasłużonym dla rozwoju sztuki ludowej i folkloru w Polsce.


źródło: http://www.nagrodakolberg.pl

Medal Nagrody im. Oskara Kolberga. Proj. Anna Jarnuszkiewicz, 1974_awers

Medal Nagrody im. Oskara Kolberga. Proj. Anna Jarnuszkiewicz, 1974_awers

Medal Nagrody im. Oskara Kolberga. Proj. Anna Jarnuszkiewicz, 1974_rewers

Medal Nagrody im. Oskara Kolberga. Proj. Anna Jarnuszkiewicz, 1974_rewers

logo nagrody

logo nagrody

Franciszek Kurzeja - muzyka, nstrumentalista, skrzypek. Rok przyznania nagrody: 1985

Franciszek Kurzeja - muzyka, nstrumentalista, skrzypek. Rok przyznania nagrody: 1985

Dyplom dla Franciszka Kurzei

Dyplom dla Franciszka Kurzei