s
Unia Europejska

Contact

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz  

tel. +48 18 448 26 10 (secretaryship)

fax + 48 18 448 26 11 
monday - friday: 8:00 - 16:00

##zdcipzi#at#brzhdzda.ea##