s
Unia Europejska
Górale Spiscy

Górale Spiscy

Muzea, galerie, instytucje kultury

Zamek w Niedzicy – Muzeum
34-441 Niedzica, tel. (0-18) 262 94 89, e-mail: ##hwhcxtsoxrp#at#le.ea##
Zbiory etnograficzne Spisza, wnętrza, ekspozycja zegarów

Spichlerz w Niedzicy
(wchodzi w skład zespołu muzealnego Zamku w Niedzicy)
W XVIII-wiecznym budynku spichlerza stała wystawa etnograficzna obrazująca kulturę mieszkańców Spisza – meble, obrazy, stroje, przedmioty codziennego użytku, narzędzia. Kolekcja zegarów z Kieżmarku, drewniane domowe kapliczki. Przed budynkiem łodzie flisackie (tzw. dłubanki), wykonane z jednego pnia drzewa.

Zagroda Korkoszów – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
Czarna Góra, Zagóra 86, tel. (0-18) 201 52 05
Wielobudynkowy zespół spiskiej zagrody. Wyposażenie wnętrz, stroje ludowe

Zagroda Sołtysów – filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
Jurgów 215, tel. (0-18) 201 52 05
Ekspozycja etnograficzna, przykład ubogiego gospodarstwa spiskiego z przełomu XIX i XX wieku

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych
34-441 Niedzica, tel. (0-18) 262 94 84