s
Unia Europejska
Krakowiacy

Krakowiacy

Zespoły regionalne

POGRANICZE LACHOWSKO-KRAKOWSKIE

Zespół Pieśni i Tańca IWKOWIANIE z Iwkowej
2003 r. GOK w Iwkowej
adres: 32-861 Iwkowa 468
instr. Sławomir Bryniak, kier. Wojciech Hila, tel. 14/68 44 307, 14/67 40 003

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI IWKOWIANIE z Iwkowej
GOK w Iwkowej
adres: 32-861 Iwkowa 468
instr. Sławomir Bryniak, kier. Wojciech Hila, tel. 14/68 44 307, 14/67 40 003


KRAKOWIACY WSCHODNI

DOROŚLI

Zespół Regionalny JADOWNICZANIE z Jadownik
rok powstania 1981
adres: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Pl. Targowy 10, 32-800 Brzesko, tel. 14/684 96 61
kier. Elżbieta Loranty, instr. Andrzej Urban

Zespół Regionalny KRAKOWIACY ZIEMI BRZESKIEJ z Brzeska
rok powstania 1967
adres: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Pl. Targowy 10, 32-800 Brzesko, tel. 14/684 96 61
kier. Helena Jewula, instr. Stanisława Stolarz, kier. kapeli Michał Pastuch

Zespół Regionalny PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej 
rok powstania 1991
adres: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Pl. Targowy 10, 32-800 Brzesko, tel.14/684 96 61
kier. Maria Karaś, instr. Aneta Gurak

Zespół Regionalny POJAWIANIE z Pojawia
rok powstania 1999
adres: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, Rynek 4, 32-820 Szczurowa, tel. 14/671 40 50
kier. Maria Japa, instr. Stanisław Gurgul

Zespół Regionalny BISKUPIANIE z Biskupic Radłowskich
rok powstania 2008
adres: Gminne Centrum Kultury w Radłowie, Plac Kościuszki 3, 33-130 Radłów, tel. 14/678 20 36 
kier. Lucyna Bojan, instr. Andrzej Urban

Zespół Regionalny GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
rok powstania 2007
adres: Zakliczyńskie Centrum Kultury, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, tel. 14/628 33 30
kier. Agata Nadolnik, instr. Janusz Cierlik 

Zespół Regionalny OTFINOWIANIE z Otfinowa - POWIŚLE DĄBROWSKIE
rok powstania 1999
adres: Gminne Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno, tel.14/645 66 79
kier. Danuta Lizak-Prażuch, instr. Paweł Dąbrowski

Zespół Pieśni i Tańca ŚWIERCZKOWIACY z Tarnowa
rok powstania 1963
adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-100 Tarnów, tel. 14/633 46 00
choreograf: Jowita Wilowski

Zespół Folklorystyczny BOBROWIANIE z Bobrownik Wielkich - POWIŚLE DĄBROWSKIE
rok powstania 2009     
adres: Gminne Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno, 14/645 66 79
kier. Mirosława Placek, instr. Michał Kowal

Zespół Pieśni i Tańca SWOJACY z Wierzchosławic 
rok powstania 1946
adres: Gminne Centrum Kultury, 33-122 Wierzchosławice 39a, tel. 14/679 73 46
instr. Paweł Dąbrowski

Zespół Folklorystyczny NIECZAJNIANIE z Nieczajnej Górnej - POWIŚLE DĄBROWSKIE
rok powstania 1975
adres: Dąbrowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14/655 92 14
inst. Kamil Banaś, Jowita Wilowski, kier. Kazimierz Szlosek

Zespół Regionalny ECHO DOLINY z Biadolin Radłowskich
rok powstania 2003
adres: Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, Rynek 13, 32-830 Wojnicz, tel. 14/679 00 01
inst. Dorota Bodzioch

Zespół Pieśni i Tańca ŁONIOWIACY z Łoniowej
rok powstania 1953
adres: Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno, tel. 14/665 86 61, ##qxjgd#at#zjaijgpstqcd.ea##,
kier. Marcin Sacha, choreograf Kazimierz Górczak

Zespół Regionalny PORĄBCOKI z Porąbki Uszewskiej
rok powstania 1980
adres: Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno, tel. 14/665 86 61
inst. Dorota i Piotr Bodzioch

Zespół Regionalny KAMIONKA z Łysej Góry
rok powstania 1953, reaktywacja 2018
adres: Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno, tel. 14/665 86 61, ##qxjgd#at#zjaijgpstqcd.ea##
inst. Bogusław Wójcik

Zespół Folklorystyczny MASZKIENICZANIE z Maszkienic
rok powstania 1997
adres: Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno, tel. 14/665 86 61, ##qxjgd#at#zjaijgpstqcd.ea##
kier. Karol Piwowarski, inst. Janusz Cierlik

Zespół Regionalny BORZĘCANIE z Borzęcina
rok powstania 2002
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 32-825 Borzęcin 562, tel. 14/684 60 13, 
kier. Maria Pyrek, inst. Stanisław Gurgul, Aneta Krawczyk

DZIECI I MŁODZIEŻ

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁY GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
rok powstania1997
adres: Zakliczyńskie Centrum Kultury,  Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, 14/628 33 30
kier. Agata Nadolnik, instr. Janusz Cierlik

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny DZIADKI Z CHATKI z Paleśnicy
rok powstania 2018
adres: Stowarzyszenie Tradycji Folkloru CZERPOK, Paleśnica 141, 32-840 Zakliczyn
kier./inst. Halina Machel

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
rok powstania 2015
adres: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Pl. Targowy 10, 32-800 Brzesko, 14/684 96 61,
inst. Aneta Gurak

Zespół Folklorystyczny MALI STRZELCANIE ze Strzelec Wielkich
rok powstania 2003
adres: Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich, 32-822 Strzelce Wielkie, 14/671 61 81
inst. Stanisław Gurgul

Zespół Regionalny SCUROSKO MAGIERECKA ze Szczurowej (nie działa)
rok powstania 2010
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Rynek 4, 32-820 Szczurowa, 14/671 40 50
kier. Michał Pastuch, inst. Andrzej Urban

Zespół Folklorystyczny MŁODZI SIEMIECHOWIANIE z Siemiechowa
rok powstania 2012
adres: Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku, ul. Jana Pawła II 11, 14/ 628 53 30
kier. Zenon Pajor,  inst. Aneta Gurak

Zespół Folklorystyczny MALI BOBROWIANIE z Bobrownik Wielkich
rok powstania 2008 | reaktywacja marzec 2024 
adres: adres: Gminne Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno, 14/645 66 79
kier. Mirosława Placek, instr. Michał Kowal

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca  MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej
rok powstania 1993
adres: Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno, 14/665 86 61, Maria Dudek
kier. Marcin Sacha, ##qxjgd#at#zjaijgpstqcd.ea##, inst. Maria Dudek

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MAŁA KAMIONKA z Łysej Góry
rok powstania 1997
adres: Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno, 14/665 86 6, ##qxjgd#at#zjaijgpstqcd.ea##
inst. Bożena Sacha

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI MASZKIENICZANIE z Maszkienic
rok powstania 1997
adres: Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno, 14/665 86 61
kier. Karol Piwowarski, inst. Janusz Cierlik

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI OTFINOWIANIE z Otfinowa - POWIŚLE DĄBROWSKIE
rok powstania 1999
adres: Gminne Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno,  14/645 66 79
kier. Danuta Lizak-Prażuch, instr. Paweł Dąbrowski

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI CZCHOWIANIE z Czchowa (nie działa)
adres: Miejski  Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie,  Rynek 12, 32-860 Czchów, 14/663 52 30 
inst. Stanisław Gurgul 

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ZALASOWIANIE z Zalasowej
rok powstania 1999
adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej, ul. Karpacka 21, 33-159 Zalasowa, 14/654 32 22
instr. Joanna Sarad

Dziecięcy Zespół Ludowy  MALI BISKUPIANIE z Biskupic Radłowskich
rok powstania 2013
adres: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, pl. Kościuszki 3, 33-130 Radłów, 14/678 20 36
kier. Lucyna Bojan, instr. Andrzej Urban

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny NIECZAJNIANIE z Nieczajnej Dolnej i Górnej - POWIŚLE DĄBROWSKIE
rok powstania 1975
adres: Dąbrowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, 14/655 92 14
inst.  Kamil Banaś, Jowita Wilowski, kier. Kazimierz Szlosek

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI POJAWIANIE z Pojawia
rok powstania 2016
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa 32-821 Zaborów 63
kier. Maria Japa, inst. Stanisław Gurgul


KRAKOWIACY ZACHODNI

DOROŚLI

Zespół Pieśni i Tańca SUŁKOWIANIE z Sułkowa
rok powstania 2008
adres: Wielickie Centrum Kultury, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, e-mail: ##hjazdlxpcxt#at#de.ea##, tel. 12/288 13 83
kierownik: Agnieszka Zabawa
instr. Janusz Przepióra - kierownik artystyczny, choreograf, Maciej Ziobro - kierownik muzyczny
 
Zespół Pieśni i Tańca WIŚNICZANIE z Nowego Wiśnicza (nie działa)
rok powstania 2000
adres: Miejski Ośrodek Kultury w Wiśniczu, Rynek 6, 32-720 Nowy Wiśnicz, tel. 14/612 87 04 
Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Żołna-Zdunek

Zespół Pieśni i Tańca KRAKOWIACY z Krakowa
rok powstania 1951
adres: Ośrodek Kultury ZPiT „Krakowiacy”, ul. Św. Gertrudy 4, 31-046 Kraków, tel. 12/430 65 60
kierownik: Zbigniew Terlecki 
instruktorzy: balet: Agata Kowalczyk, chór: Izabela de Lehenstein Werndl, orkiestra: Jan Knaś

Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA z Krakowa
rok powstania 1953
adres: Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, tel. 12/644 02 66
kierownik zespołu: Adam Śliwa
instruktorzy : Taniec: Anna Barańska, Alicja Śliwa, Marcin Stręk, Renata Pulchny
Chórmistrz: Andrzej Cebulak, Kierownik Kapeli: Łukasz Antkiewicz

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI z Krakowa
rok powstania 1959
dyrektor zespołu: Marta Wolff-Zdzienicka,
choreograf, kierownik baletu: Anna Gryszun, chórmistrz: Marcin Korbut, kapelmistrz: Łukasz Cebula

Zespół Regionalny MIETNIOWIACY z Mietniowa
rok powstania 1960
adres: Wielickie Centrum Kultury, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, tel. 12/278 32 66, 
kierownik: Maria Idzi, kierownik muzyczny: Katarzyna Chorobik, instruktor tańca: Sławomir Machno

Zespół Pieśni i Tańca RACIBORSKO z Raciborska
rok powstania 1993
adres: Wielickie Centrum Kultury, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, tel. 12/278 32 66, ##oexi.gprxqdghzd#at#de.ea##
kierownik: Małgorzata Bugaj, choreograf: Monika Gólska

GDOWIANIE z Gdowa (kapela)
rok powstania 1973
adres: Centrum Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398, 32-420 Gdów, tel.: 12/251 43 67

Zespół Regionalny MOGILANIE z Mogilan
rok powstania 1984
adres: Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12/270 16 12 
kierownik artystyczny: Marek Harbaczewski, kapela: Daniel Kübler

Zespół Pieśni i Tańca ZIEMIA MYŚLENICKA z Myślenicrok powstania 1986
adres: ul. Kościuszki 16, 32-400 Myślenice, 
dyrektor zespołu: Piotr Szewczyk tel.: 501 193 415
choreograf: Karolina Druzgała-Pawlak, instruktor muzyczny: Aurelia Bogacka-Prokocka

Zespół Pieśni i Tańca KĘTY z Kęt
rok powstania 1982
adres: Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty, tel. 33/844 86 72
kierownik, choreograf: Barbara Gacek

Zespół Pieśni i Tańca HAJDUKI z Oświęcimia
rok powstania 1968
adres: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oświęcim, tel. 33/842 25 75
kierownik zespołu, choreograf: Marek Pociennik
kierownik kapeli: Jacek Furtak
instruktor tańca: Anna Handzlik-Szymonik, Justyna Pociennik, Ewa Żak
instruktor śpiewu: Joanna Kasperek-Szymonik

Zespół Ludowych Pieśni, Tańca i Widowisk Okolicznościowych LASKOWIACY z Laskowej
rok powstania 2002
adres: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej, Laskowa 3, 32-640 Zator, tel. 33/841 21 66
kierownik zespołu: Stanisława Balonek, choreograf: Linda Balonek

Zespół Pieśni i Tańca WOLBROMIACY z Wolbromia
rok powstania 1979
adres: Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom, tel. 32/644 13 41
kierownik i choreograf zespołu: Agnieszka Gołembiowska-Karoń

Zespół Ludowy PAWIE PIÓRA z Michałowic
rok powstania 1968
adres: Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, tel. 12/388 50 71
instruktor: Anna Chruścińska

CZUBROWIACY z Czubrowic
rok powstania 1982
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 32-048 Jerzmanowice 364, tel.: 12/3895197
instruktor: Mariusz Mazur

Zespół Ludowo-Folklorystyczny POMORZANY z Olkusza
rok powstania 1968
adres: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Długa 5, 32-300 Olkusz, tel. 32/641 19 22
kierownik zespołu: Lucjan Mrówka

Zespół Folklorystyczny DULOWIACY z Dulowej
rok powstania 2003
adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebini, ul. T. Kościuszki, 32-540 Trzebinia
kierownik/instruktor: Halina Duda

KARNIOWIANIE z Karniowic
adres: Miejsko-Gminny Oś. Sportu i Rekreacji w Trzebini, ul. T. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, 
tel. 32/6138207
kierownik: Barbara Paszcza, instruktor muzyczny: Marek Noworyta

Zespół TOMASZOWIANIE z Tomaszowic
rok powstania 1980
adres: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, 32-089 Biały Kościół, ul. Krakowska 172, tel. 12/41 91 921
kierownicy: Zofia Rogala, Jan Szumiec

Zespół Rieśni i Tańca ZAGÓRZANIE z Zagórza, gmina Niepołomice
rok powstania 1973
adres: Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice, ##opvdgopcxt#at#d2.ea##
kierownik: Barbara Wdaniec
choreograf: Janusz Przepióra, menager: Anna Szostak

Zespół Pieśni i Tańca ŁAPANOWIANIE z Łapanowa
rok powstania 2012
adres: Centrum Kultury Gminy Łapanów, Łapanów 10, 32-740 Łapanów, tel./fax. 14/685 34 50, ##zdcipzi#at#rz-apepcdl.ea##
kierownik, instruktor: Wioletta Nowojowska

Zespół Pieśni i Tańca ELEGIA z Rudnika
rok powstania 1942
adres: Gminny Ośrodek Kultury w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice, tel. 12/273 34 59
instruktorzy: Stanisław Judasz, Joanna Ulman, Beata Domanus

Zespół Folklorystyczny ŁĄKTA z Łąkty
rok powstania 2006
adres: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, 32-731 Żegocina 378, tel. 14/613 20 35
instruktor: Maria Dudek

Grupa Folklorystyczna SIEPRAWIANIE z Sieprawia
rok powstania 2010
adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw; tel. 12/271 05 95
kierownik: Natalia Postrzech
instruktor: Katarzyna Targosz

Zespół Tańca Ludowego ŁAZANY z Łazan
rok powstania 2000
adres: Urząd Gminy w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, 32-020 Wieliczka, tel. 12/289 70 82
kierownik: Maria Idzi

Zespół Regionalny ŁOBZOWIANIE z Łobzowa 
rok powstania 1997
adres: Dom Kultury w Wolbromiu , ul. Leśna 2, 32-040 Wolbrom, tel. 32/644 13 41
kierownik: Agnieszka Gołembiowska-Karoń

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zespół Pieśni i Tańca SIEDLECANIE z Siedlca
rok powstania 1948
adres: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Siedlec 47, 32-744 Siedlec, tel. 14/610 54 50
kierownik, instruktor: Ewelina Łubik

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca KRAKOWIAK z Krakowa
rok powstania 1985
kierownik: Aldona Skoczek
instruktorzy tańca: Beata Wilczyńska, Marta Graca, Anna Kruczek
instruktorzy śpiewu: Maria Świrska, Anna Lech
instruktorzy muzyki: Annika Mikołajko, Mirosław Gawlik, Marta Sajdek-Pułka

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI KRAKOWIACY z Krakowa
rok powstania 1977
adres: Ośrodek Kultury ZPiT „Krakowiacy”, ul. Św. Gertrudy 4, 31-046 Kraków, tel. 12/430 65 60, 
kierownik: Zbigniew Terlecki
instruktor: Izabela de Lehenstein Werndl

Zespół Pieśni i Tańca KRAKOWIACZEK z Grojca
rok powstania 2003
adres: Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni, Rynek 3, 32-566 Alwernia, tel. 12/283 19 87
kierownik, instruktor: Teresa Majewska

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁE HAJDUKI z Oświęcimia
rok powstania 2001
adres: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oświęcim, tel. 33/842 25 75
kierownik, instruktor tańca: Anna Handzlik-Starzyk
kierownik muzyczny: Jacek Furtak
instruktorzy tańca: Ewa Żak, Justyna Poniennik

Zespół Pieśni i Tańca MAŁE KĘTY z Kęt
rok powstania 2013
adres: Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty, tel:33/844 86 70
instruktor: Małgorzata Gembala

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MOGILANIE z Mogilan
rok powstania 2002
adres: Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12/270 16 12
instruktor: Katarzyna Targosz

Zespół Pieśni i Tańca MAŁE SŁOWIANKI im. Druhny W. M. Francuz
rok powstania 1975
adres: Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, tel. 12/430 00 15 w.227
kierownik, instruktor: Bogusława Oleszko 
instruktorzy tańca: Anna Dzierwa, Katarzyna Witek
chórmistrz: Anna Korczakowska
kapelmistrz: Mirosław Gawlik

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MIETNIOWIACY z Mietniowa
rok powstania 1960
adres: Wielickie Centrum Kultury, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, tel. 12/278 32 66 
kierownik: Maria Idzi
kierownik muzyczny: Katarzyna Chorobik
instruktor tańca: Sławomir Machno

Szkolny Zespół BUKOWIOKI z Bukowa
rok powstania 2011
adres: Szkoła im. Oskara Kolberga, Buków 1, 32-031 Buków, tel. 12/270 10 69
opieka: Mariola Pyzik, Anna Dziuba, Jolanta Żmuda
instruktor: Izabela de Lehenstein Werndl

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny z Kokotowa
rok powstania 2010
adres: Centrum Kultury i Turystyki, Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka, tel. 12/278 32 00
kierownik: Renata Palińska, instruktor: Katarzyna Skoczek