s
Unia Europejska
Lachy Szczyrzyckie

Lachy Szczyrzyckie

Zespoły regionalne

DOROŚLI

Zespół Regionalny SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca
rok powstania 1926 (działa przy Związku Szczyrzycan)
adres: Pogorzany 100, 34-623 Szczyrzyc, tel. 18/332 00 03
instr. Halina Matykiewicz, Wiesław Cudek

Zespół Regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy
rok powstania 2012
adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sadku Kostrzy
Sadek 105, 34-620 Jodłownik, tel. 18/332 10 51
instr. Halina Gocal

Zespół Regionalny WILKOWICANIE z Wilkowiska
rok powstania 2008
adres: Szkoła Podstawowa w Wilkowisku, 34-617 Wilkowisko 364
instr. Joanna i Michał Łyszczarz

Zespół Ludowy SKRZYDLANIE z Skrzydlnej
rok powstania 2016
kier. Artur Cudek

Grupa regionalna SAMI SWOI z Krasnego-Lasocic
Krasne-Lasocice 33, 34-620 Jodłownik, 504 918 823
instr. Elżbieta Juszkiewicz

DZIECI I MŁODZIEŻ

Dziecięcy Zespół Regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy
rok powstania 2005
adres: Szkoła Podstawowa w Sadku Kostrzy
Sadek 105, 34-620 Jodłownik, tel. 18/ 332 10 51
kier. Halina Gocal, instr. Maria Wójtowicz

Zespół Regionalny MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca
rok powstania 1960 (działa przy Szkole Podstawowej w Szczyrzycu)
adres: Pogorzany 100, 34-623 Szczyrzyc, tel. 18/332 00 03
instr. Alina Adamczyk, Wiesław Cudek

Zespół Regionalny MALI WILKOWICANIE z Wilkowiska
rok powstania 2008
adres: Szkoła Podstawowa w Wilkowisku, 34-617 Wilkowisko 364, tel. 18/334 32 32
instr. Joanna i Michał Łyszczarz