s
Unia Europejska
Pogórzanie

Pogórzanie

Muzea, galerie, instytucje kultury

Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii Anny i Tadeusza Pabisów
38-306 Libusza 67, tel. (0-13) 447 53 33

Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza
38-300 Gorlice, ul. Wąska 11, tel. (0-18) 352 26 15
Eksponaty z historii przemysłu naftowego, etnografii Pogórzan i Łemków, historia miasta i regionu

Muzeum Regionalne w Bieczu
38-340 Biecz, ul. Marcina Kromera 5, tel. (0-13) 447 10 93
e-mail: ##bjotjbqxtro#at#le.ea##

„Kromerówka”
Zbiory archeologiczne, historyczne związane z dziejami miasta, sztuka ludowa, militaria

„Dom z Basztą”
Mieści się w zabytkowej kamienicy z 1557 r., gdzie funkcjonowała pierwsza na Podkarpaciu apteka. Zbiory związane z historią aptekarstwa

„Baszta Kowalska”
Wolno stojąca baszta obronna, gdzie eksponowane są warsztaty rzemieślnicze, narzędzia, a także galeria malarstwa współczesnego i ekspozycje archeologiczne

Ośrodek Budownictwa Ludowego
Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

38-311 Szymbark, tel. (0-18) 351 31 14
Zbiory etnograficzne, skansen budownictwa pogórzańskiego, ekspozycja stałej wystawy „W kręgu kultury dworkowej”

Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna
33-190 Ciężkowice, Kąśna Dolna 17, tel. (0-14) 651 02 08
##rtcigj#at#epstgtlhzx.ipgcdl.ea## 
Muzeum (pamiątki po I. J. Paderewskim) oraz centrum koncertowe

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków
33-190 Ciężkowice, ul. 3 Maja, tel (0-14) 651 11 40
Kolekcja rzadkich ptaków i zwierząt z podkarpackich lasów, entomologia, ornitologia, trofea łowieckie

Izba Regionalna „Grociarnia”
Jastrzębia k/Ciężkowic, tel (0-14) 651 21 00
Ekspozycja obejmuje zbiory etnograficzne gromadzone z najbliższych okolic, narzędzia rolnicze, wyroby kowalskie, ceramikę itp. 

„Dom pod Wagą”
32-840 Zakliczyn, ul. Mickiewicza 21, tel. (0-14) 665 34 45
Drewniany dom z 1769 r., zbiory etnograficzne z okolic, dokumenty i pamiątki z okresu II wojny światowej

Muzeum Parafialne w Rzepienniku Strzyżewskim
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 67, tel. (0-14) 651 46 26
Malarstwo XVIII-XIX w., szaty liturgiczne, meble z poroży i korzeni

Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10a, tel. (0-18) 353 56 18
Malarstwo olejne, rzeźba, tkanina – wystawy zmienne

Galeria Koronek Klockowych
Centrum Kultury i Promocji Gminy
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 126, tel. (-18) 351 40 13
e-mail: ##rz#at#qdqdlp.ea##
W stałej ekspozycji warsztaty koronkarskie z kilku krajów europejskich, materiały archiwalne poświęcone historii koronki klockowej

Miejska Bibioteka Publiczna
38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1, tel. (0-18) 352 19 62

Gorlickie Centrum Kultury
38-300 Gorlice, ul. Michalusa 4, tel. (0-18) 353 56 95

Gminny Ośrodek Kultury
38-300 Gorlice, ul. Bardiowska 1, tel. (0-18) 353 57 62, 353 65 43

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
38-340 Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego, tel. (0-13) 447 11 13

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
33-190 Ciężkowice, Rynek 1, tel. (0-14) 651 00 32

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 126, tel. (0-18) 351 40 02

Gminny Ośrodek Kultury
38-305 Lipinki, tel. (0-13) 447 70 13

Gminny Ośrodek Kultury
38-322 Łużna, tel. (0-18) 354 30 26, e-mail: ##vdzajocp#at#edaqdm.rdb##.

Gminny Ośrodek Kultury
38-321 Moszczenica, tel. (0-18) 351 21 11

Gminny Ośrodek Kultury
38-312 Ropa, tel. (0-18) 353 40 14

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
38-307 Sękowa, tel. (0-18) 351 80 25

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
38-315 Uście Gorlickie, tel. (0-18) 351 61 66

Gminny Ośrodek Kultury
33-180 Gromnik, ul. Jana Pawła II 11, tel. (0-14) 684 03 30

Dom Kultury
33-191 Jastrzębia, tel. (0-14) 651 21 00

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Rzepienniku Suchym
33-163 Rzepiennik Strzyżewski, tel. (0-14) 653 02 16

Gminne Centrum Kultury i Turystyki
32-840 Zakliczyn, Rynek 1, tel. (0-14) 665 34 45, fax (0-14) 665 34 46