s
Unia Europejska

Kontakt

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz  

tel. +48 18 448 26 10 (sekretariat)

fax + 48 18 448 26 11 
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

tel. + 48 18 448 26 00 (kasa/recepcja)

##zdcipzi#at#brzhdzda.ea##