s
Unia Europejska

RUŚ SZLACHTOWSKAto nieobecny już niewielki region, z rusińskimi wsiami: Szlachtowa, Jaworki, Biała Woda i Czarna Woda, o odrębności językowej (gwara języka ruskiego) i wyznaniowej (grekokatolicy) w sąsiedztwie Szczawnicy Wyżnej, graniczący niegdyś od wschodu z góralami pienińskimi, w którym przez swoje historyczne dzieje, nie zachował się folklor taneczny. Po dobrowolnych wyjazdach i przymusowych wysiedleniach ludności w ramach Akcji „Wisła” w 1947 roku tereny regionu opustoszały. Wieś Biała Woda zniknęła z mapy, a nieliczni mieszkańcy przenieśli się do Jaworek. Opustoszałe miejsca Jaworek i Czarnej Wody zasiedlano nowymi osadnikami z Ochotnicy i Podhala. Przeniesiono z Tatr wypas owiec i wraz z pasterzami przeniosły się zwyczaje i folklor podhalański. Szlachtową zasiedlono ludnością ze Szczawnicy i Krościenka , tam też przeniosła się moda i zwyczaje szczawnickie. Pozostała bardzo nieliczna grupa rdzennych mieszkańców Rusi Szlachtowskiej nie miała możliwości powrotu do pierwotnego stanu, mimo poczucia odrębności etnicznej. Teraz, te tereny, to zlepek różnych kultur z uwagi na zamieszkałą tam ludność góralską i niegóralską, z różnych stron Polski.

Michalina Wojtas