s
Unia Europejska
Lachy Sądeckie

Lachy Sądeckie

Zespoły regionalne

DOROŚLI

Zespół Regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej
rok powstania 2001 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 34-606 Łukowica 349, tel. 18/333 50 43
instr: Edward Bocheński

Zespół Regionalny JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej 
rok powstania 1994
adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400, tel. 18/444 80 78 
instr.: Sławomir Bryniak

Zespół Regionalny DOLINA DUNAJCA z Nowego Sącza
rok powstania 1969
adres: Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca”, ul. Por. St. Pajora 15
##sdaxcpsjcpyrp#at#de.ea##, www.dolina-dunajca.pl
prezes Kazimiera Legutko, instr. Jarosław Sarecki

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca LACHY z Nowego Sącza
rok powstania 1956
adres: Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu „Lachy”, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31, tel. 18/442 32 84
instr. Dominika Bodziony

Zespół Regionalny MSZALNICZANIE z Mszalnicy
rok powstania 1981 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 18/445 60 29
instr. Czesław Majewski

Zespół Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej    
rok powstania 1993 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-335 Nawojowa, tel. 18/445 70 94
instr. Zofia Skwarło

Zespół Regionalny SĄDECZANIE z Nowego Sącza
rok powstania 1963 
adres: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18/443 89 59
kier. Irena Pabisz, instr. Krystyna Popiela

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia
rok powstania 1937
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-386 Podegrodzie, tel. 18/445 91 13
instr. Jerzy Nieć, kier. Krzysztof Bodziony

Zespół Regionalny SKALNIK z Kamionki Wielkiej
rok powstania 1982 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 18/445 60 29
instr. Józef Trojan

Zespół Regionalny NISKOWIOKI z Niskowej
rok powstania 2005
adres: Niskowa 130, 33-395 Chełmiec, tel. 505 130 477
kier. Jan Smoleń

Regionalny Zespół STAROSĄDECZANIE ze Starego Sącza
rok powstania 2006
adres: 33-340 Stary Sącz, tel. 602 230 070
kier. Marek Zięba,  instr. Elżbieta Sroka

Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE z Mystkowa
rok powstania 2014 
adres: Wiejski Dom Kultury, Mystków 68, 33-334 Kamionka Wielka
kier. Benedykt Poręba, instr. Patryk Rutkowski

Zespół Regionalny ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
rok powstania 2009
adres: Dom Kultury Rożnów 638, 33-318 Gródek n. Dunajcem, 18/440 15 27
instr. Beata Grzegorzek

Zespół Regionalny BRZEŹNIOKI z Brzeznej (3 grupy wiekowe)
rok powstania 2017
adres: Brzezna 352, 33-386 Podegrodzie
instr. Małgorzata Kmiecik, kier. Iwona Bodziony 

Zespół Regionalny DOLINA SŁOMKI ze Stronia
rok powstania 2007 (przy Stowarzyszeniu "Ratujmy Tredycje")
adres: Stronie 230, 34-604 Przyszowa
kier. Joanna i Roman Liszka, instr. Paweł Michalik

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zespół Regionalny DUNAJCOWE DZIECI z Nowego Sącza (nie działa)
rok powstania 1975 (przy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu)

Dziecięcy Regionalny Zespół MAŁE LACHY z Nowego Sącza
rok powstania 1956
adres: Tow. Przyjaciół Regionalnego Zespołu „Lachy”, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31, tel. 18/442 32 84  
kier. Zuzanna Poręba, instr. Ewelina Biel

Dziecięcy Zespół Regionalny SĄDECZOKI z Nowego Sącza
rok powstania 1980
adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18/442 07 32, 
instr. Barbara Sławecka, Marlena Bulanda, Małgorzata Grodzka-Kądziołka

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁY SKALNIK z Kamionki Wielkiej
rok powstania 1984 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 18/445 60 29
instr. Urszula Gocek

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MSZALNICZANIE z Mszalnicy
rok powstania 1986 
adres: Szkoła Podstawowa w Mszalnicy, 33-334 Kamionka, tel. 18/445 62 48
instr. Danuta Mółka

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa
rok powstania 1984
adres: Wiejski Dom Kultury, Mystków 68, 33-334 Kamionka Wielka, tel.18/445 60 29
instr. Anna Wiktor

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny PIECUCHY z Nawojowej
rok powstania 1995 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-335 Nawojowa, tel. 18/445 70 94
instr. Monika Bulińska

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
rok powstania 1994 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-395 Chełmiec, tel. 18/541 20 18
instr. Andrzej Łukasik, instr. Małgorzata Łukasik-Kogut, Jarosław Sarecki, Maciej Michalik, Zofia Gawlik

Grupa Regionalna MICHALCZOWA z Michalczowej
rok powstania 2000
adres: Michalczowa 10, 33-314 Łososina Dolna, www.michalczowa.iap.pl
instr. Andrzej Mliczek

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁA HELENKA z Chełmca
rok powstania 2003
adres: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z s. w Klęczanach, Klęczany 1, 33-394 Chełmiec, 18/443 33 73
kier. Marek Kiełbasa, instr. Maria Waśko

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej (nie działa)
rok powstania 2002
adres: Urząd Gminy, 33-314 Łososina Dolna, tel. 18/444 80 02

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁE PODEGRODZIE z Podegrodzia
rok powstania 1954 
adres: Szkoła Podstawowa, 33-386 Podegrodzie, tel. 18/445 90 11
instr. Małgorzata Liber

Dziecięcy Zespół Regionalny ŁUKOWIACZEK z Łukowicy (nie działa)
rok powstania 2006
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 34-606 Łukowica 349, tel. 18/333 50 43

Dziecięcy Zespół Regionalny STAROSĄDECZANIE ze Starego Sącza
rok powstania 1998
adres: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mickiewicza 59, 33-340 Stary Sącz, tel. 18/446 05 84, 446 04 80
kier. Stanisław Dąbrowski, instr. Justyna Szkarłat

Dziecięcy Zespół Regionalny PTASZKOWIOKI z Ptaszkowej
rok powstania 2007
adres: Szkoła Podstawowa nr 1, 33-333 Ptaszkowa, tel. 18/445 17 28
instr. Zuzanna Kościółek

Dziecięcy Zespół Regionalny DOLINA SŁOMKI ze Stronia
rok powstania 20018
adres: Stronie 230, 34-604 Przyszowa
kier. Joanna i Roman Liszka, instr. Elżbieta Sroka

Zespół Pieśni i Tańca ŚWINIARSKO ze Świniarska
rok powstania 2007
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-395 Chełmiec, tel. 18/541 20 18
instr. Marzena Pajor, Marek Wastag, Władysław Michura

Zespół Regionalny LIBRANTOWIANIE z Librantowej
rok powstania 2014
adres: Stow. ProKULTURA, Librantowa 175, 33-300 Nowy Sącz, tel. 516 232 443
kier. Dominika Grońska, kierownik kapeli: Jarosław Słaby

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI TĘGOBORZANIE z Tęgoborza
rok powstania 2014
##otheda_itvdqdgopcxt#at#d2.ea##, tel. 507 342 142
kier. Krzysztof Kosecki

Dziecięcy Zespół Regionalny SPOD PREHYBY
rok powstania 2015
adres: Gołkowice Górne 231, 33-388 Gołkowice Dolne
kier. Małgorzata Banach, instr. Justyna Nalepa

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁE ROŻNOWIOKI z Rożnowa
rok powstania 2009
adres: Dom Kultury,  Rożnów 638, 33-318 Gródek n. Dunajcem, 18/440 15 27
instr. Beata Grzegorzek


POGRANICZE LACHOWSKO-POGÓRZAŃSKIE

Regionalny Zespół Ludowy KRUŻLOWIANIE z Krużlowej (grupa młodzieżowa)
działa przy GOK w Grybowie, z s. w Krużlowej
instr. Roman Kwoka

JANCZOWIOKI z Janczowej (grupa dziecięca i dorosła) grupa taneczna, kapela, zespół śpiewaczy
rok powstania 2010 (przy Stow. Rozwoju Wsi Janczowa JANCZOWSKA WSPÓLNOTA)
adres: Centrum Kultury w Korzennej, Dwór w Korzennej, 33-322 Korzenna, tel. 18/441 99 13
instr. Maria Kogut, Bogdan Matusik, Wioletta Matusik

Zespół Regionalny ECHO JAWORZA z Ptaszkowej
rok powstania 2012
adres: GOK w Grybowie, filia w Ptaszkowej, 33-333 Ptaszkowa 504, 18/445 17 94
instr: Małgorzata Łukasik-Kogut, kier. Agata Niepsuj  

Dziecięcy Zespół Regionalny NAJMŁODSI ECHA JAWORZA z Ptaszkowej
rok powstania 2017
adres: GOK w Grybowie, filia w Ptaszkowej, 33-333 Ptaszkowa 504, 18/445 17 94
instr. Magdalena Motyka


POGRANICZE LACHOWSKO-KRAKOWSKIE

Zespół Pieśni i Tańca IWKOWIANIE z Iwkowej
rok powstania 2003
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 32-861 Iwkowa, powiat brzeski, tel. 14/684 43 07 
instr. Sławomir Bryniak, kier. Patrycja Kołodziej

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI IWKOWIANIE z Iwkowej
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 32-861 Iwkowa, powiat brzeski, tel. 14/684 43 07 
instr. Sławomir Bryniak, kier. Wojciech Hila