s
Lachy Sądeckie

Lachy Sądeckie

Zespoły regionalne

DOROŚLI

Zespół Regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej
rok powstania 2001
Gminny Ośrodek Kultury, 34-606 Łukowica 349
instr. Edward Bocheński

Zespół Regionalny JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
rok powstania 1996
Urząd Gminy, 33-314 Łososina Dolna
instr. Sławomir Bryniak

Zespół Regionalny DOLINA DUNAJCA - z Nowego Sącza
rok powstania 1969
Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca”, ul. Por. St. Pajora 15
instr. Jarosław Sarecki, prezes Kazimiera Legutko

Zespół Regionalny ECHO JAWORZA z Ptaszkowej
działa od 2009, GOK Grybów Filia Ptaszkowa 
33-333 Ptaszkowa 504
kier. Agata Niepsuj; instr. Małgorzata Łukasik-Kogut

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca LACHY z Nowego Sącza
rok powstania 1956
Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu „Lachy”, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31,
instr. Monika Bulińska

Zespół Regionalny MSZALNICZANIE z Mszalnicy
rok powstania 1981
Gminny Ośrodek Kultury, 33-334 Kamionka Wielka
instr. Czesław Majewski 

Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE z Mystkowa
rok powstania 2014
Gminny Ośrodek Kultury, Mystków 68, 33-334 Kamionka Wielka, tel. +48 508 866 856/ 698360120
kier. Benedykt Poręba, instr. Patryk Rutkowski

Zespół Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej
rok powstania 1993
Gminny Ośrodek Kultury, 33-335 Nawojowa
kier. Beata Dutka, instr. Zofia Skwarło

Zespół Regionalny SĄDECZANIE z Nowego Sącza
rok powstania 1963
Miejski Ośrodek Kultury, Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz
kier. Irena Pabisz, instr. Krystyna Popiela

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PODEGRODZIE z Podegrodzia
rok powstania 1937
Gminny Ośrodek Kultury, 33-386 Podegrodzie
kier. Krzysztof Bodziony, inst. Krzysztof Sułkowski
 

Zespół Regionalny ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
działa od 2013 r. przy Wiejski Dom Kultury w Rożnowie i GOK Grodek n/Dunajcem
adres: Rożnów 638, 33-318 Gródek n. Dunajcem, 18/440 15 27
instr. Beata Grzegorzek

Zespół Regionalny SKALNIK z Kamionki Wielkiej
rok powstania 1982
Gminny Ośrodek Kultury, 33-334 Kamionka Wielka
instr. Józef Trojan

Zespół Regionalny NISKOWIOKI z Niskowej
2005
przy OSP Niskowa
Niskowa 140, 33-395 Chełmiec, tel. 505 130 477, 509 224 097
instr. Grażyna Pajor, kier. Jan Smoleń

Regionalny Zespół STAROSĄDECZANIE ze Starego Sącza
rok powstania 2006
adres: Mostki 86, 33 - 340 Stary Sącz
kier. Marek Zięba, instr. Elżbieta Sroka
 

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zespół Regionalny DUNAJCOWE DZIECI z Nowego Sącza - nie działa
rok powstania 1975
adres: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kołłątaja 13, 33-300 Nowy Sącz
instruktorzy - Edward Bocheński, Agnieszka Rutkowska

Dziecięcy Regionalny Zespół MAŁE LACHY z Nowego Sącza
rok powstania 1956
Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu „Lachy”, ul. Jagiellońska 31, 33-300 Nowy Sącz
kier. Zuzanna Poręba

Dziecięcy Zespół Regionalny SĄDECZOKI z Nowego Sącza
rok powstania 1980
Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz
kierownik - Barbara Sławecka, instr., Małgorzata Grodzka - Kądziołka, Marlena Sławecka

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁY SKALNIK z Kamionki Wielkiej
rok powstania 1984
Gminny Ośrodek Kultury, 33-334 Kamionka Wielka
instr. Urszula Gocek

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MSZALNICZANIE z Mszalnicy
rok powstania 1986
Szkoła Podstawowa w Mszalnicy, 33-334 Kamionka
instr.  Danuta Mółka

Zespół Regionalny Mali MYSTKOWIANIE z Mystkowa
rok powstania 1984
Gminny Ośrodek Kultury, Mystków 68, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 502 702 517
kier. Hanna Poręba, instr. Patryk Rutkowski

Dziecięco - Młodzieżowy Zespół  Folklorystyczny PIECUCHY z Nawojowej
rok powstania 1995
Gminny Ośrodek Kultury, 33-335 Nawojowa
instr. Monika Bulińska

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
rok powstania 1994
Gminny Ośrodek Kultury, Klęczany 1, 33-395 Chełmiec
instr. Andrzej Łukasik

Grupa Regionalna MICHALCZOWA z Michalczowej
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Michalczowa
rok powstania 2000
Michalczowa 10, 33-314 Łososina Dolna, 603 411 051
instr. Andrzej Mliczek, tel. 603 411 051, www.michalczowa.iap.pl

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁA HELENKA z Chełmca
rok powstania 2003
Gminny Ośrodek Kultury, Klęczany 1, 33-395 Chełmiec
kier. Piotr Kalinowski, instr. Maria Waśko

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej - nie działa
|rok powstania 2002
Urząd Gminy, 33-314 Łososina Dolna
 

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁE PODEGRODZIE z Podegrodzia
rok powstania 1954
Szkoła Podstawowa, 33-386 Podegrodzie
instr. Małgorzata Liber

Dziecięcy Zespół Regionalny STAROSĄDECZANIE ze Starego Sącza
rok powstania 1999
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mickiewicza 59, 33-340 Stary Sącz
instr. Justyna Szkarłat, kier. Stanisław Dąbrowski

Dziecięcy Zespół Regionalny DOLINA SŁOMKI ze Stronia
Stowarzyszenie "Ratujmy Tradycję" GOK Łukowica
rok powstania 2008         
Stronie 157, 34-604 Przyszowa
kierownictwo: Joanna i Roman Liszka, instr. Elżbieta Sroka, Marzena Liszka , tel. 509 751 286

Dziecięcy Zespół Regionalny PTASZKOWIOKI z Ptaszkowej
adres: Szkoła Podstawowa, 33-333  Ptaszkowa
kier. Zuzanna Kościółek

Dziecięcy Zespół Regionalny SPOD PRZEHYBY z Golkowic Górnych
działa od 2015
Gołkowice Górne 231, 33 - 388 Gołkowice Dolne
kier. Małgorzata Banach, instr. Justyna Nalepa

Zespół Pieśni i Tańca ŚWINIARSKO ze Świniarska
rok powstania 2012
Gminny Ośrodek Kultury, Klęczany 1, 33-395 Chełmiec
instr. Marzena Pajor, Olga Bulzak

Dziecięcy Zespół Regionalny LIBRANTOWIANIE z Librantowej
adres: Stowarzyszenie ProKULTURA, Librantowa 175, 33-300 Nowy Sącz
kier. Dominika Grońska, kierownik kapeli: Jarosław Słaby

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI TĘGOBORZANIE z Tęgoborza
2014
Centrum Kultury i Promocji Gmina Łososina Dolna
ul. Ogrodowa 1, 33-312 Tęgoborze
kier. Krzysztof Kosecki, instr. Beata Kaczmarczyk-Poręba, te. 507 342 142

Dziecięcy Zespół Regionalny NAJMŁODSI ECHA JAWORZA
działa od 2016, GOK Grybów Filia Ptaszkowa 
33-333 Ptaszkowa 504
instr. i kier. Magdalena Motyka

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁE ROŻNOWIOKI z Rożnowa
działa od 2009 r. przy Wiejski Dom Kultury w Rożnowie i GOK Grodek n/Dunajcem
adres: Rożnów 638, 33-318 Gródek n. Dunajcem, 18/440 15 27
instr. Beata Grzegorzek
 

POGRANICZE LACHOWSKO - POGÓRZAŃSKIE

Zespół Regionalny KRUŻLOWIANIE z Krużlowej Wyżnej
adres: Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie, filia w Krużlowej Wyżnej
instr. Roman Kwoka

Dziecięcy Zespół Regionalny NAJMŁODSI ECHA JAWORZA z Ptaszkowej
działa od 2017
33-333 Ptaszkowa 504
instr. Magdalena Motyka