s
Unia Europejska
Lachy Sądeckie

Lachy Sądeckie

Zespoły regionalne

DOROŚLI

Zespół Regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej
rok powstania 2001
adres: Świetlica Wiejska, 34-604 Przyszowa 605, mail: ##otheda#at#egonhodlxpcxt.ea##
instr. Jan Wajda

Zespół Regionalny JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej 
rok powstania 1994
adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400, tel. 18/444 80 78 
instr. Sławomir Bryniak

Zespół Regionalny DOLINA DUNAJCA z Nowego Sącza
rok powstania 1969
adres: Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca DOLINA DUNAJCA
ul. Por. St. Pajora 15, 33-300 Nowy Sącz
mail: ##sdaxcpsjcpyrp#at#de.ea##
prezes: Kazimiera Legutko, instr. Jarosław Sarecki

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca LACHY z Nowego Sącza
rok powstania 1956
adres: Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu LACHY
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31, tel. 18/442 32 84
instr. Dominika Bodziony

Zespół Regionalny MSZALNICZANIE z Mszalnicy
rok powstania 1981 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-334 Kamionka Wielka 5, tel. 18/445 60 29
instr. Czesław Majewski

Zespół Regionalny NAWOJOWIACY z Nawojowej
rok powstania 1993
adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Krynicka 49, 33-335 Nawojowa, tel. 18/445 70 94
instr. Paweł Michalik

Zespół Regionalny SĄDECZANIE z Nowego Sącza
rok powstania 1963 
adres: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18/443 89 59
kier. Irena Pabisz, instr. Krystyna Popiela

Zespół Regionalny PODEGRODZIE z Podegrodzia
rok powstania 1937
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-386 Podegrodzie 248, tel. 18/445 91 13
instr. Jerzy Nieć, kier. Krzysztof Bodziony

Zespół Regionalny SKALNIK z Kamionki Wielkiej
rok powstania 1982 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-334 Kamionka Wielka 5, tel. 18/445 60 29
instr. Patrycja Wojtarowicz

Zespół Regionalny NISKOWIOKI z Niskowej
rok powstania 2005
adres: Niskowa 130, 33-395 Chełmiec, tel. 505 130 477
kier. Jan Smoleń, instr. Sławomir Bryniak

Regionalny Zespół STAROSĄDECZANIE ze Starego Sącza
rok powstania 2006
adres: 33-340 Stary Sącz, Mostki 86, tel. 602 230 070
kier. Marek Zięba, instr. Elżbieta Sroka

Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE z Mystkowa
rok powstania 2014 
adres: Wiejski Dom Kultury, Mystków 68, 33-334 Kamionka Wielka
kierownik: Kamil Wiatr, tel. 692 015 332
kierownik artystyczny: Patryk Rutkowski

Zespół Regionalny ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa
rok powstania 2009
adres: Dom Kultury Rożnów 638, 33-318 Gródek n. Dunajcem, tel.18/440 15 27
instr. Beata Grzegorzek

Zespół Regionalny BRZEŹNIOKI z Brzeznej
rok powstania 2017
adres: Brzezna 352, 33-386 Podegrodzie
instr. Zofia Skwarło, kier. Iwona Bodziony 

Zespół Regionalny DOLINA SŁOMKI ze Stronia
rok powstania 2007 (przy Stowarzyszeniu „Ratujmy Tradycje”)
adres: Stronie 230, 34-604 Przyszowa
kier. Joanna i Roman Liszka, instr. Jolanta Waśko

DZIECI I MŁODZIEŻ

Dziecięcy Regionalny Zespół MAŁE LACHY z Nowego Sącza
rok powstania 1956
adres: Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu LACHY
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31, tel. 18/442 32 84
kier. Zuzanna Poręba, instr. Ewelina Biel

Dziecięcy Zespół Regionalny SĄDECZOKI z Nowego Sącza
rok powstania 1980
adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18/442 07 32
instr. Barbara Sławecka, Marlena Bulanda, Małgorzata Grodzka-Kądziołka

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁY SKALNIK z Kamionki Wielkiej
rok powstania 1984 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-334 Kamionka Wielka 5, tel. 18/445 60 29
instr. Renata Jajdelska

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MSZALNICZANIE z Mszalnicy
rok powstania 1986 
adres: Szkoła Podstawowa w Mszalnicy, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 18/445 62 48
instr. Renata Jajdelska

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa
rok powstania 1984
adres: Wiejski Dom Kultury, Mystków 68, 33-334 Kamionka Wielka, tel.18/445 60 29
kierownik: Leonarda Słaby, tel. 609 602 550
kierownik artystyczny: Patryk Rutkowski

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny PIECUCHY z Nawojowej
rok powstania 1995 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Krynicka 49, 33-335 Nawojowa, tel. 18/445 70 94
instr. Monika Bulińska

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej
rok powstania 1994 
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 33-395 Chełmiec, tel. 18/541 20 18
instr. Andrzej Łukasik, Małgorzata Łukasik-Kogut

Grupa Regionalna MICHALCZOWA z Michalczowej
rok powstania 2000
adres: Michalczowa 10, 33-314 Łososina Dolna
instr. Andrzej Mliczek

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁA HELENKA z Chełmca
rok powstania 2003
adres: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach
Klęczany 1, 33-394 Chełmiec, tel. 18/443 33 73
instr. Bożena Ampulska

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
rok powstania 2002
adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
33-314 Łososina Dolna 400, tel. 18/444 80 78 
instr. Sławomir Bryniak

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁE PODEGRODZIE z Podegrodzia
rok powstania 1954 
adres: Szkoła Podstawowa, 33-386 Podegrodzie 6, tel. 18/445 90 11
instr. Małgorzata Liber

Dziecięcy Zespół Regionalny STAROSĄDECZANIE ze Starego Sącza
rok powstania 1998
adres: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mickiewicza 59, 33-340 Stary Sącz, tel. 18/446 05 84, 446 04 80
kier. Stanisław Dąbrowski, instr. Ewa Zięba

Dziecięcy Zespół Regionalny PTASZKOWIOKI z Ptaszkowej
rok powstania 2007
adres: Szkoła Podstawowa nr 1, 33-333 Ptaszkowa, tel. 18/445 17 28
instr. Zuzanna Kościółek

Dziecięcy Zespół Regionalny DOLINA SŁOMKI ze Stronia
rok powstania 2018
adres: Stronie 230, 34-604 Przyszowa
kier. Joanna i Roman Liszka, instr. Jolanta Waśko

Zespół Pieśni i Tańca ŚWINIARSKO ze Świniarska
rok powstania 2007
adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, tel. 18/541 20 18
instr. Marzena Pajor, Marek Wastag

Zespół Regionalny LIBRANTOWIANIE z Librantowej
rok powstania 2014
adres: Stowarzyszenie ProKULTURA, Librantowa 175, 33-300 Nowy Sącz, tel. 516 232 443
kier. Dominika Grońska, kierownik kapeli: Jarosław Słaby

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI TĘGOBORZANIE z Tęgoborza
rok powstania 2014
mail: ##otheda_itvdqdgopcxt#at#d2.ea##, tel. 507 342 142
kier. Krzysztof Kosecki

Dziecięcy Zespół Regionalny SPOD PREHYBY
rok powstania 2015
adres: Gołkowice Górne 231, 33-388 Gołkowice Dolne
kier. Małgorzata Banach, instr. Justyna Nalepa

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁE ROŻNOWIOKI z Rożnowa
rok powstania 2009
adres: Wiejski Dom Kultury, Rożnów 638, 33-318 Gródek n. Dunajcem, tel. 18/440 15 27
instr. Beata Grzegorzek


POGRANICZE LACHOWSKO-POGÓRZAŃSKIE

Regionalny Zespół Ludowy KRUŻLOWIANIE z Krużlowej
rok powstania 2001
działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Grybowie, filia w Krużlowej
instr. Roman Kwoka

Zespół Regionalny JANCZOWIOKI z Janczowej
rok powstania 2010
adres: Centrum Kultury, 33-322 Korzenna 475, tel. 18/441 99 13
instr. Maria Kogut, Bogdan Matusik, Wioletta Matusik

Zespół Regionalny ECHO JAWORZA z Ptaszkowej
rok powstania 2012
adres: Gminnym Ośrodku Kultury w Grybowie, filia w Ptaszkowej
33-333 Ptaszkowa 504, tel. 18/445 17 94
instr. Małgorzata Łukasik-Kogut, kier. Agata Niepsuj

Dziecięcy Zespół Regionalny NAJMŁODSI ECHA JAWORZA z Ptaszkowej
rok powstania 2017
adres: Gminnym Ośrodku Kultury w Grybowie, filia w Ptaszkowej
33-333 Ptaszkowa 504, tel. 18/445 17 94
instr. Magdalena Motyka


POGRANICZE LACHOWSKO-KRAKOWSKIE

Zespół Pieśni i Tańca IWKOWIANIE z Iwkowej
rok powstania 2003
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 32-861 Iwkowa, tel. 14/684 43 07 
instr. Sławomir Bryniak, kier. Patrycja Kołodziej

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI IWKOWIANIE z Iwkowej
rok powstania 2003
adres: Gminny Ośrodek Kultury, 32-861 Iwkowa, tel. 14/684 43 07 
instr. Sławomir Bryniak, kier. Wojciech Hila