s
Unia Europejska
Górale Żywieccy

Górale Żywieccy

Zespoły regionalne

DZIECI I MŁODZIEŻ

Dziecięcy Zespół Regionalny STRYSZAWSKIE GRONICKI (zawieszona działalność)
rok powstania 1994
Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego
adres: 34-205 Stryszawa 263
kier. organizacyjny: Małgorzata Wątroba