s
Górale Orawscy

Górale Orawscy

Zespoły regionalne

DOROŚLI

Zespół Regionalny ORAWA, im. E. Miki z Lipnicy Wielkiej (nie działa)
rok powstania 1976 
adres: Urząd Gminy, 34 - 483 Lipnica Wielka na Orawie
kier. Eugeniusz Karkoszka

Zespół Regionalny SKALNIOK z Zubrzycy Górnej
rok powstania 1991, Towarzystwo Przyjaciół Orawy
adres: 34 484 Zubrzyca Górna 132a
kier., instr. Helena Kowalczyk, tel. 662 960 903
 

Zespół Regionalny ZIEMIA ORAWSKA z Lipnicy Wielkiej i Chyżnego
rok powstania 2012
adres: Orawskie Centrum Kultury, ul. 3 Maja 3, 34-480 Jabłonka
kier. Robert Kowalczyk, Mariusz Stefko
 

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zespół Regionalny MAŁE PODHALE z Jabłonki
rok powstania 1953 
adres: Szkoła Podstawowa nr 1, 34-480 Jabłonka Orawska
kier. Janusz Haniaczyk

Zespół Regionalny ORAWIANIE im. Heródka z Lipnicy Wielkiej 
rok powstania 1973 
adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących – Szkoła Podstawowa nr 4, 34-483 Lipnica Wielka 1043
kier. Eugeniusz Karkoszka, Janina Kowalczyk

Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca KUMORATKI z Lipnicy Małej i Podwilka - zawieszony
rok powstania 2002
adres: 34 - 722 Podwilk 141a
kier. Krystyna Grzybacz

Dziecięcy Zespół Regionalny SERDOCKI z Podszkla
rok powstania 2007 
adres: Szkoła Podstawowa w Podszklu, 34 - 472 Piekielnik
instr. Eugeniusz Karkoszka, kier. Krystyna Chowaniec

Dziecięcy Zespół Regionalny ORAWSKIE DZIECI Z Lipnicy Wielkiej
rok powstania 2011, GOK w Lipnicy Wielkiej
adres: 34-483 Lipnica Wielka 521
kier., instr.: Teresa Baniowska, tel. 603 995 087