s
Unia Europejska
Górale Nadpopradzcy

Górale Nadpopradzcy

Zespoły regionalne

DOROŚLI

Zespół Regionalny DOLINA POPRADU z Piwnicznej-Zdroju
rok powstania 1965
adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 1 tel.018/446 41 57
kier: Piotr Maślanka

DZIECI I MŁODZIEŻ

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁE PIWNICOKI
rok powstania 2008
Adres: MGOK im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej Zdroju, Rynek 11, 33-350 Piwniczna, 18/446 41 57
Instr: Piotr Maślanka

Dziecięcy Zespół Regionalny RYTRZOKI
rok powstania 2010
adres: Szkoła Podstawowa w Rytrze, 33-343 Rytro 8, 18/446 90 05
instr. Renata Dudczak, Czesława Ryżak

Dziecięcy Zespół Regionalny BYSTRO KICORA z Przysietnicy (pogranicze góralsko-lachowskie)
rok powstania 2015
18/448 03 50
instr. Monika Florek, kier. Bogusława Ogorzały